NATURE BOOKS - SOUTH AFRICA
Books for Nature Lovers
Saklys van Suider-Afrikaanse Inheemse Bome/Pocket List of Southern African Indigenous Trees
To order this book visit our Online Bookshop or contact us directly at books@briza.co.za
Review By: Sekretaris - Dendrologiese Vereniging (9 September 2014)

As 'n mens terugkyk in die verlede en die eerste Saklys van 1966 met hierdie opgedateerde saklys vergelyk, kry jy ‘n ander waardering van die reuse uitdaging waarmee die outeurs van hierdie saklys te kampe gehad het. Met die suksesvolle voltooing van hierdie nuwe pragstuk, laat u 'n monument agter; iets waarop die nageslag met reg kan trots wees. Die uitdaging is natuurlik om dieselfde uitmuntende standaard van professionaliteit in die toekoms te handhaaf! 


121 Soutpansberg Road
Riviera
Pretoria
South Africa