NATURE BOOKS - SOUTH AFRICA
Books for Nature Lovers
Bosveld Ekologie en Bestuur
To order this book visit our Online Bookshop or contact us directly at books@briza.co.za
Review By: Veeplaas - Februarie 2011

Sewentien van ons land se boskundiges skryf or die Bosveld se bewaring en bestuur, die geologie en grond, veld en plante, houtsoorte en ouderdomme van bome, oorlewing en veldgebruik in historiese tye, hedendaagse toerisme en wat dit sou behels om 'n plaas hier te koop. Hierdie is 'n eiesoortige veldgids vir die Bosveld - 'n moet vir elke Bosvelder, Bosveldbesoeker en elke boer wat sy tuiste in die Bosveld wil maak. 


121 Soutpansberg Road
Riviera
Pretoria
South Africa