NATURE BOOKS - SOUTH AFRICA
Books for Nature Lovers
So maak ons tuin - maand in en maand uit
To order this book visit our Online Bookshop or contact us directly at books@briza.co.za
Review By: The Dairy Mail - October 2009

Daar is gewoonlik 'n stukkie grond rondom of in die onmiddelike omgewing van die opstal, wat afgekamp en deur die innoverende boervrou benut kan word. 
Behalwe dat die stukkie grond omskep kan word in 'n mooi tuin, kan dit ook benut word om selfvoorsienend te wees en selfs 'n ekstra inkomste te genereer. 
Die eerste gedagte is natuurlik om eie groente te kweek vir die etenstafel. Die konsep kan egter so uitgebrei word, dat groente aan bure of groetewinkels voorsien kan word. Selfs in streke waar groenteverbouing nie natuurlik voorkom nie, word kweektonnels en skadunette opgerig om die kweek van groente moontlik te maak. 

Daardie stukkie grond kan ingespan word om slef snyblomme te kweek, hetsy vir die mooi daarvan, of met die oog op 'n groter ekonomiese belang. 

'n Groter stukkie grond kan met vrug benut word om 'n kweekhuis tot stand te bring waarin meer spesies plante, veral meerjariges, gekweek kan word vir eie gebruik of vir verkoop. Groothandelaars stel altyd belang in plante sos Mondogras, kyota, agapanthus, daglelies en ander sierplante. 

Dan moet 'n mens ook nie vergeet van 'n kruietuin nie. Daar is toenemende waardering vir die genesende hoedanighede van kruie in voedsel en gesondheidsdrankies. Daarbenewens vertoon kruieplante mooi, en selfs heinings en lane word daarmee omsoom. 

Op baie plase is watervoorsiening ietwat van 'n probleem. Boere maak van verskeie maniere gebruik om water te hergebruik, deur byvoorebeeld bad- en waswater na die tuin te herlei en re?nwater in opgaartenks te stoor. Die kweker/verbouer moet tog altyd in gedagte hou dat hoewel baie indringerplante mooi vertoon, hulle dikwels ook die grootste waterverbruikers is. Kweek inheemse plantspesies en dra by om ons eie plante en hulle blomme te bevorder.


121 Soutpansberg Road
Riviera
Pretoria
South Africa