NATURE BOOKS - SOUTH AFRICA
Books for Nature Lovers
So maak ons tuin - maand in en maand uit
To order this book visit our Online Bookshop or contact us directly at books@briza.co.za
Review By: Afgriland - Jan/Feb 2010

Tuinmaak is deur die eeue bewys as 'n besondere stokperdjie wat alle aanslae oorleef en deel geword het van tuiniers se leefwyse. In So maak ons tuin - maand in en maand uit, wat 136 bladsye beslaan, verdeel skrywer Reg Botha Suid-Afrika in vyf streke wat ooreenstem met spesifieke klimaatstreke. 

In die sagteband volkleurboek word tuinmaakaktiwiteite in elke streek volgens maandelikse indelings behandel, wenke gegee, 'n 'plant van die maand' bespreek en gekyk na verskeie tuinmaakaspekte soos kompos, snoeiwerk, plantvoeding en pes-en plaagbestryding. 'n Handige ruimte vir die tuinier se notas, waarnemings en beplanning word ook voorsien. 

Die maanstand se invloed op grondvog, planttyd en plante se goeiwyse word ook volgens elke maand kortliks bespreek. 

Sterretekens en die invloed daarvan op die tuin word toegelig en tuiniers kan hulleself spieêl in die maandelikse tong-in-die-kies sterretekenverklarings. 

Die boek is ook in Engels beskikbaar as The way we garden - month by month.


121 Soutpansberg Road
Riviera
Pretoria
South Africa