NATURE BOOKS - SOUTH AFRICA
Books for Nature Lovers
Gids tot Grasse van suider-Afrika (Derde hersiene uitgawe)
To order this book visit our Online Bookshop or contact us directly at books@briza.co.za
Review By: Wild & Jag - April 2012

Grasse is waarskynlik die belangrikste plantfamilie op aarde. Hulle is die eerste voedselplante wat aangeplant is, en is vandag nog die belangrikste (mielies, koring, rys, suikerriet, ens). Gras speel ook 'n onmisbare ekologiese rol in terme van kos vir diere en beskerming van die grond teen erosie. Die akkurate identifikasie van grasse raak belangrik tydens veldbetuur aangesien grasse ten opsigte van hul weidingswaarde en ander ekologiese funksies verskil. 
Verder reageer verskillende onkruidgrasse anders op chemiese onkruiddoders en moet daarom akkuraat geidentifiseer word. 

Die derde hersiene uitgawe van die omvattende volkleur-identifikasiegids Gids tot grasse van suider-Afrika (eerste druk 1991) het pas verskyn. Hierdie is die enigste sodanige gids tot die algemene grasse in Suider-Afrika en sluit onder meer in:"

  • Beskrywing en illustrasies van die 320 belangrikste grasse in suider-Afrika.
  • 'n Maklike bruikbare identifikasiesleutel
  • Meer as 800 uitstekende kleurfoto's
  • Dertien kort en volledig geillustreerde inliedende hoofsukke met algemene inligting soos: Wat is gras?, gras en beweiding, aangeplante weiding, ens. Algemene grasname in verskeie inheemse tale
  • 'n Reeks simbole wat die leser in staat stel om met een oogopslag skere inligting oor 'n grassoort te bekom
  • 'n Vasvra-afdeling om jou kennis te toets

Hierdie boek is 'n moet vir enige iemand wat in die natuur belangstel. 
Frits van Oudstshoorn het 'n meestersgraad in natuurbewaring, bestuur die onderneming Afica Land-Use Training, en is betrokke by die aanbieding van verskeie kort kursusse in landbou en omgewingsake. Hy het 'n ywerige belangstelling in die volhoubare bestuur van natuurlike hulpbronne. 


121 Soutpansberg Road
Riviera
Pretoria
South Africa