NATURE BOOKS - SOUTH AFRICA
Books for Nature Lovers
Gids tot Grasse van suider-Afrika (Derde hersiene uitgawe)
To order this book visit our Online Bookshop or contact us directly at books@briza.co.za
Review By: Veeplaas 61 - Desember 2010

Oulandsgras (Eragrostis curvula

Habitat 
Oulandsgras groei gewoonlik op versteurde plekke soos ou landerye en padreserwes. Dit kom meestal in goedgedreineerde, vrugbare grond voor en word in streke met 'n hoë reënval met oorbeweide en vertrapte veld geassosieer. 

Soortgelyke spesies 
Eragrostis curvula is 'n baie variërende gras met verskeie groeivorme en is waarskynlik die gras wat die meeste varieer in on streek. Dit word dikwels met E. chloromelas verwar. Laasgenoemde het egter draadvormig gerolde blare waarvan die punte krul. 

Gebruike 
Dit is die belangrikste aangeplante weiding in die koue streke van Suid-Afrika. Dit is ook 'n gewilde weiding in baie ander dele van die wêreld. Dit is redelik smaaklik, vestig maklik, reageer goed op bemesting en loop vroeg in die lente uit. 
Mits die gras nie te laat in die seisoen gesny word nie, maak dit goeie hooi. Aangesien dit maklik vestig, is Oulandsgras een van die beste grasse om ontblote grond te stabiliseer en dit word dikwels, alleen of in 'n mengsel met ander grasse, langs nuwe paaie, teen damwalle en op ander plekke gesaai. 

Verspreiding 
Oulandsgras kom oorspronklik vanaf suidelike en Oos-Afrika, maar kom vandag in baie ander tropiese en subtropiese lande as 'n voergewas voor. 

Kenmerke

  • 'n Sterk groeiende, digte meerjarige polgras.
  • Blare meestal aan die basis van die plant gekonsentreer.
  • Produseer baie en lang, slap, hangende blare (vandaar die Engelse benaming, Weeping love grass).
  • Bloeiwyse meestal 'n ooop pluim maar in die Noord-, Wes- en Oos-Kaap is dit 'n saamgetrekte pluim.
  • Blompakkies is dondergrys tot donder-olyfgroen.
  • Blom van Augustus tot Junie.

Afmetings 
Halms: 300-1 200 mm hoog.
Bloeiwyse: 100-300 mm lank. 
Blompakkies: 4-10 mm lank.
Blaarskyf: Tot 400 mm lank.
Blaarskyf: Tot 4 mm breed.


121 Soutpansberg Road
Riviera
Pretoria
South Africa