NATURE BOOKS - SOUTH AFRICA
Books for Nature Lovers
Fotogids tot Bome van Suider-Afrika
To order this book visit our Online Bookshop or contact us directly at books@briza.co.za
Review By: Afgriland Maart/April 2009

Braam van Wyk, wyle Piet van Wyk en Ben-Erik van Wyk deel in hierdie boek hulle kennis, deskundigheid, navorsing en liefde vir plantkunde met die leser. Die hersiene uitgawe van Photo Guide to Trees of Southern Africa is tans vir die eerste keer in Afrikaans beskikbaar. Die meer as 920 volkleurfoto's is veral daarop gemik om die groeivorm van boomsoorte te illustreer sodat hulle maklik in die veld uitgeken kan word, maar toon ook die blomme, vrugte en bas van 300 van die meer algemene boomsoorte in die streek. 

Die sagtebandboek bied onder andere:

  • Ten volle geillustreerde inleidende hoofstukke oor biome en die argitektuur van bome.
  • Habitatvoorkeur van elke spesie en 'n reeks simbole wat inligting oor 'n spesifieke boom met een oogopslag aan die leser oordar.
  • Bygewerkte kaarte wat die verspreiding van elke spesie in Suider-Afrika aantoon.
  • Gebruike deur die mens (bv voedsel, medisyne, gifstowwe, kleurstowwe, brandstof, ens).
  • Verwysings na en onderskeiding van soortgelyke en naverwante spesies asook 'n uitkenningsgids om die spesies waaraan 'n onbekende boom moontlik kan behoort, te verminder.
  • Opgedateerde klassifikasies van plante asook die mees algemene gebruiksname van bome in Zimbabwe en Namibie.

'n Mens kan nie anders as om opnuut onder die indruk te kom van die estetiese en praktiese bydrae wat bome aan die mens en omgewing lewer nadat jy hierdie waardevolle uitkennings en verwysingsgids onder oe gehad het nie.


121 Soutpansberg Road
Riviera
Pretoria
South Africa